گردوی من
خانه / چراغ پارکی

چراغ پارکی

واحد شدت روشنایی + معیاراندازه گیری

واحد شدت روشنایی

واحد شدت روشنایی ، یک مفهوم کلیدی در علم نورشناسی است که به میزان نوری که توسط یک منبع نوری در یک نقطه خاص از فضا توسط روشنایی های مختلف اعم از چراغ چمنی؛ویلایی؛چراغ پارکی و… تولید می‌شود، اشاره دارد. این واحد برای اندازه‌گیری قدرت نوری که در یک سطح …

توضیحات بیشتر »